Tjeldsund lokalhistorielag er partner og driver av TjeldsundFoto.no
TjeldsundFoto.no
Velkommen inn!
Fotogalleriet ble åpnet i 2006 og kom i gang som følge av et allment ønske om å få digitalisert kommunens fotosamling, og gjort den offentlig tilgjengelig. Kommunen hadde gjennom flere prosjekter samlet inn et stort antall eldre bilder i papirformat. Historielaget inngikk et samarbeid med kommunen og å legge dette inn i TjeldsundFoto.no og dermed få den verdifulle kulturarven gjort tilgjengelig for publikum.

Samlinga omfatter nu også en rekke album fra private samlinger og vi jobber for tiden med å klargjøre flere slike samlinger for nettpublisering. Vi vil også ta inn album fra aktiviteter som lokalhistorielaget har arrangert eller deltatt i.

Når du har tilleggsopplysninger, som du mener bør komme med i bildebeskrivelsen, kan du registrere deg og så skrive opplysningene rett inn i kommentarfeltet til det enkelte bilde.

Klikk på Velkommen inn for å se bildene og å registrere deg / logge inn.

Les mer om hvordan du registrerer deg.

Kontakt TjeldsundFoto.no